Green Cert

Usegh - Benue State

report_problem This professional is not open to finding a new job

Experience:

Chứng nhận Nông nghiệp Trung tâm chứng nhận Nông nghiệp sạch Greencert Trung tâm Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp sạch GreenCert (gọi tắt là GreenCert) được thành lập với mục đích để cung cấp dịch vụ chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Với kỳ vọng nhằm nâng cao và

0 external recommendations